Category Archives: Nghiệp vụ kế toán

Hướng dẫn cách tự làm, hạch toán các khoản về Kế toán, thuế

29Th3/17
logo

Mức phạt nộp chậm tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, Môn bài

Theo Thông tư 166/2013/TT-BTC của Bộ tài chính: Quy định mức phạt chậm nộp hồ sơ, tờ khai môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp cụ thể như sau:

Continue reading

20Th2/17
Các-trường-hợp-được-ủy-quyền-Quyết-toán-thuế-TNCN-320x320

Các trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế TNCN

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THUẾ THỰC TẾ TAX ĐÀ NẴNG HƯỚNG DẪN ỦY QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN

Ủy quyền quyết toán thuế TNCN 2016 trong trường hợp nào cho các tổ chức chi trả thu nhập cho cá nhân thực hiện việc quyết toán thuế TNCN Continue reading

20Th2/17
Lương-tháng-13-có-được-đưa-vào-chi-phí-hợp-lý

Cách tính thuế TNCN lương tháng 13

Continue reading