Tag Archives: kế toán thực hành tại đà nẵng

29Th5/17

Khung chương trình học

Học viên sau khi tham gia các khóa học như: Khóa học Kế Toán Tổng Hợp – QT Thuế – BCTC Tại TAX Đà Nẵng. Đào tạo kế toán tổng hợp, quyết toán thuế chuyên nghiệp và kinh nghiệm thực tế trong công tác hạch toán kế toán và khai báo thuế, đem lại hiệu quả thực tế cho doanh nghiệp. Được cấp chứng chỉ khóa học, được cấp giấy chứng nhận thực tế tại trung tâm sau khi hoàn thành.

Chương trình học kế toán

Continue reading

28Th5/17
phí dịch vụ thuế

Kê Khai Quyết toán Thuế

Kê khai quyết toán thuế là một việc không thể thiếu đối với các doanh nghiệp, là một nhân viên kế toán điều bắt buộc là phải biết về kê khai quyết toán thuế, trong đó cần nắm được thời gian kê khai, các loại thuế cần kê khai,….

Continue reading