Category Archives: Phí Dịch Vụ

Phí dịch vụ kế toán, thuế

03Th2/17
phi-dich-vu-ke-toan-tron-goi-gia-re

Phí soát xét hoàn thiện sổ sách

Nội dung và chi tiết thực hiện dịch vụ: 

 Phí dịch vụ được xác định theo số lượng chứng từ phát sinh và theo loại hình doanh nghiệp theo các mục như sau :

Continue reading

03Th2/17
phí dịch vụ thuế

Phí Dịch vụ kê khai thuế, báo cáo thuế

Dịch vụ kê khai thuế, báo cáo thuế   

1.    Lập Tờ khai thuế GTGT (tháng/quý) theo quy định.

2.    Lập Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra theo quy định.

Continue reading