03Th2/17
kế toán tổng hợp đà nẵng

Lớp Kế toán Tổng hợp & BCTC

Khóa học Kế toán tổng hợp – Kê khai quyết toán thuế – Lập Báo cáo tài chính.

Khi tham gia khóa học này học viên được tặng thêm khóa kê khai quyết toán thuế Miễn Phí. Tùy thuộc vào các bạn thuộc đối tượng nào mà mình lựa chọn một trong hai khóa học sau:

Continue reading

03Th2/17
Kế toán trưởng đà nẵng

Đào tạo kế toán trưởng

Khi tham gia khóa học này học viên được nhận phôi bằng do Bộ Tài Chính cấp

Continue reading

03Th2/17
Kê khai thuế

Lớp Kê Khai Quyết toán Thuế

Kê khai quyết toán thuế là một việc không thể thiếu đối với các doanh nghiệp, là một nhân viên kế toán điều bắt buộc là phải biết về kê khai quyết toán thuế, trong đó cần nắm được thời gian kê khai, các loại thuế cần kê khai,….

Continue reading