15Th2/17
ketoanphan mem copy

Lớp Kế toán phần mềm

Khi tham gia khóa học này học viên được tặng thêm phần mềm kế toán Miễn Phí, giảm thêm 30% học phí cho học viên đã học bất kỳ khóa kế toán nào ở trung tâm. Tùy thuộc vào các bạn thuộc đối tượng nào mà mình lựa chọn một trong hai khóa học sau:

Continue reading